Podcastit

Podcastit

Tällä sivulla voit kuunnella A-klinikkasäätiön tuottamia podcasteja liittyen puheeksiottoon.

Elina Renko, tutkijatohtori, sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto

Podcast-nimi: Väärät olettamukset ja mielikuvat puheeksiotosta

Julkaisupäivä (valmis versio): 12.9.2019

Elina Renko on väitellyt puheeksiotosta vuonna 2018. Väitöskirja: Pyhä toimijuus: Miten sosiaalityön asiakkaat ja ammattilaiset asennoituvat alkoholinkäytön puheeksiottoon ja käyttöön liittyvään neuvontaan?

”Toimijuutta tukevat ja uhkaavat tekijät tuovat näkyväksi sen, että puheeksiotossa ja neuvonnassa on kyse vuorovaikutuksesta, jota ei voi irrottaa sosiaalisesta maailmasta ja sen jännitteistä. Väitöskirjani tuo esiin ne yhteisymmärryksen ja kiistelyn ulottuvuudet, joita puheeksiottoon ja neuvontaan liittyy toimijuutta korostavassa yhteiskunnassa.”

Tutustu väitöskirjaan tästä: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/234646/PYH%c3%84TOIM.pdf?sequence=1&isAllowed=y