Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Alla on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja koskien Puheeksioton perusteet -verkkokurssin tilaus- ja osallistujarekisteriä sekä sähköisistä lomakkeista kerättäviä tietoja. Selosteesta ilmenee, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet.

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä:
A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, p. 010 50 650 (puhelujen hinnat)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Verkkopalvelupäällikkö Pirkko Hakkarainen, etunimi.sukunimi(at)a-klinikka.fi
Tietosuojavastaava Maria Inkinen, etunimi.sukunimi(at)a-klinikka.fi

Rekisterin nimi:
Puheeksioton perusteet -verkkokurssin tilaus- ja osallistujarekisteri sekä palautelomakkeesta kerättävät tiedot

Rekisterin käyttötarkoitus:
Tilaus- ja osallistujarekisterin henkilötietoja käytetään verkkokurssin ryhmien luomiseen, kurssisuoritusten seurantaan sekä seurantakyselyn ja oppimisympäristön edellyttämien yhteydenottojen lähettämiseen. Oppimisympäristön käytöstä lokiin tallentuvia henkilötietoja käytetään teknisten ongelmien selvittämiseen ja osallistujien aktiivisuuden seurantaan. Palautelomakkeen yhteydessä kerättävien yhteystietojen tarkoituksena on mahdollistaa palautteeseen vastaaminen, jos palautteenantaja toivoo vastausta. Palautteen voi jättää myös anonyymisti.

Rekisterin tietosisältö:
Tilausrekisteri sisältää seuraavat kurssitettavaan ryhmään liittyvät tiedot, jotka tilaaja ilmoittaa tilauksen yhteydessä: ryhmän yksikkö tai osasto, organisaatio ja paikkakunta; yhteyshenkilön nimi, nimike ja sähköpostiosoite; osallistujien nimet ja sähköpostisoitteet sekä kurssituksen suoritusaikataulu.

Oppimisympäristön rekisteri sisältää seuraavat osallistujaan liittyvät tiedot, jotka osallistuja ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä: nimi, sähköpostiosoite, paikkakunta, maa ja organisaatio. Lisäksi osallistujan tietoihin liitetään automaattisesti kurssiavaimen syöttämisen yhteydessä organisaatio- ja yksikkötieto, jotka on ilmoitettu A-klinikkasäätiölle kurssituksen tilauksessa. Oppimisympäristöön tallentuu lokitiedot kirjautumisista sekä arvosanat tenttisuorituksista. 

Palautelomake sisältää seuraavat henkilötiedot, joiden antaminen on vapaaehtoista: nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tilaus- ja osallistujarekisterien tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterinsuojauksen periaatteet:
Kaikki tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöltä. Osallistuja on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä siitä ettei luovuta niitä ulkopuolisille.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Osallistujat pystyvät tarkastelemaan ja muokkaamaan itseään koskevia henkilötietoja kirjautumalla oppimisympäristöön omilla tunnuksillaan. Lokitiedot ovat ainoastaan A-klinikkasäätiön nimettyjen henkilöiden nähtävillä. Tilaajilla on oikeus pyytää omia tilauksiaan tarkasteltavaksi ja vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista. Yhteydenotot: otapuheeksi(at)a-klinikka.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.