Tietoa kurssista

Tietoa kurssista

Puheeksioton perusteet -toimintamallin tavoitteena on vähentää alkoholin riskikulutusta Suomessa lisäämällä ammattilaisten puheeksioton valmiuksia. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa on mahdollista tunnistaa terveydelle haitallinen alkoholin käyttö ja puuttua siihen jo varhaisessa vaiheessa.

Puheeksiottaminen ja lyhytneuvonta ovat tutkitusti vaikuttavia tapoja saada ihminen pohtimaan omaa alkoholinkäyttöään. Jos puheeksiottoa toteutettaisiin perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa nykyistä enemmän, sillä olisi merkittävät kansanterveydelliset ja -taloudelliset vaikutukset yhteiskuntaan. Unohtamatta sitä, että riskikäyttäjälle ja hänen koko lähiyhteisölleen muutos voi lisätä elämänlaatua.

Puheeksioton perusteet -verkkokurssi pyrkii tukemaan kaikkia alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaavia ammattilaisia, erityisesti perusterveydenhuollon vastaanottotyötä tekeviä lääkäreitä ja hoitajia ja sosiaalialan työntekijöitä. Lisäksi kurssia voivat hyödyntää oppilaitokset, joiden opinnoissa tarvitaan päihdetietoa. Kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä.

Helppokäyttöinen ja havainnollinen verkkokurssi tarjoaa mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun, jonka päätyttyä suoritetaan lopputentti. Kun osallistuja on suorittanut lopputentin hyväksytysti, hän voi tulostaa oman kurssitodistuksensa. Todistuksen voi pyytää myös jälkikäteen, jos on suorittanut kurssin ennen kuin kurssitodistuksen tulostus oli mahdollista kurssiympäristöstä. Päihdetyön asiantuntijoiden laatimat sisällöt varmistavat, että työyhteisö saa tuekseen yhtenäiset toimintatavat.

Kun ryhmä on suorittanut kurssin, A-klinikkasäätiö lähettää osallistujien suorituksista tiedon ryhmän yhteyshenkilölle. Kurssituksen jälkeen työyhteisöllä on mahdollisuus määritellä omat toiminnalliset tavoitteensa alkoholin puheeksiotolle ja seurata niiden toteutumista. Puheeksioton toimintamallilla luodaan Suomeen yhtenäistä, hyvää käytäntöä vaikuttavaan päihdetyöhön.

Puheeksioton perusteet -kurssi perustuu A-klinikkasäätiön kaksivuotiseen projektiin (v. 2012-2013), ja sen käyttäjälähtöisyydesta ja soveltuvuudesta työn arkeen on saatu runsaasti positiivista palautetta. Kurssia kehitetään jatkuvasti toteuttamalla säännöllisesti seurantakyselyitä sekä keräämällä kurssipalautteita. Hankkeen pääasiantuntijana toimi päihdelääketieteen professori Kaija Seppä Tampereen yliopistosta. Tuottamisesta vastaa A-klinikkasäätiö ja sen moniammatillinen tiimi.

Kurssituksen toteuttamisesta organisaatiossa saa lisätietoa Addiktiot ja työelämä -yksikön päälliköltä Camilla Metsärannalta, camilla.metsaranta(at)a-klinikkasaatio.fi.