Verkkokurssin koettu hyöty saanut arvion: erinomainen

Perjantai, 14. helmikuu 2020 - 11:26

Verkkokurssin koettu hyöty saanut arvion: erinomainen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, sote-alan opiskelijoille, kouluttajille ja hyvinvointivalmentajille sekä muille puheeksiotosta kiinnostuneille suunnattu Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssi jatkaa suosiotaan. Viime vuonna tehdyn tilaston mukaan Ota puheeksi alkoholi -kurssin koettu hyöty oli erinomainen: 4,6 (asteikolla 1-5). Vuonna 2017 koettu hyöty oli 3,7, jonka jälkeen kurssin menestys on kohonnut asteittain ja oli vuonna 2018 jo 4,5. 

Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssi nojaa nimenomaan alkoholista puhumisen perusteisiin. Se antaa tieteellisesti hyväksi havaittuja välineitä ja menetelmiä siihen, miten jokainen voi kehittää alkoholin puheeksioton taitojaan. Verkkokurssi on suunniteltu ja tuotettu erityisesti kasvokkain tapahtuvan työn tueksi, sillä se korostaa asiakkaan kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja aidon läsnäolon merkitystä. Matalan kynnyksen palveluntarjoajana Ota puheeksi alkoholi -verkkokurssi on onnistunut luomaan, ei vain päihdelääketieteen painavaa sisältöä, vaan ennen kaikkea rakentamaan sillan tutkimusnäyttöön ja kokemukseen pohjautuvien sisältöjen hyödyntämiseksi ammattilaisten ja asiakasrajapinnan välimaastossa.