Pilotointi Kotkassa ja Pyhtäällä

Koska Puheeksioton sähköinen työkalu -hanke on suunnattu perusterveydenhuollon ammattilaisille, se voi onnistua vain heidän tuellaan.

Kotkan ja Pyhtään perusterveydenhuollot ovat antaneet arvokasta tukea Puheeksioton perusteet -verkkokurssin työstämiseen. Kehittämispalautetta on kerätty sekä hoitajilta että lääkäreiltä. Verkkokurssia on pilotoitu useassa vaiheessa.

1. vaihe

Kotkan-Pyhtään peursterveydenhuollon sairaanhoitajat kävivät syyskuusssa 2012 verkkokurssin läpi kohta kohdalta ja antoivat siitä perusteellista palautetta ja kehittämistoiveita. Pilotointi järjestettiin Koskenäyrään toimintakeskuksessa.

2. vaihe

Toiseen kehittämisvaiheeseen edenneen verkkokurssin kävi perusteellisesti läpi Kotkan koulutusylilääkäri vuodenvaihteessa 2012–2013 ja antoi siitä palautetta. Koulutusylilääkäri vei kurssin tutustuttavaksi Kotkan-Pyhtään perusterveydenhuollon kouluttajalääkäriverkostoon. Hankkeen ja em. verkoston yhteistapaamisessa 31.1.2013 verkkokurssia käytiin yhdessä läpi ja suunniteltiin kurssin toteuttamista kaikille Kotkan ja Pyhtään perusterveydenhuollossa vastaanottotyötä tekeville hoitajille ja lääkäreille.

3. vaihe

Maaliskuussa 2013 valmis verkkokurssi esitellään laajemmin Kotkan ja Pyhtään ammattilaisten avainhenkilöille, ja käynnistetään kurssitus. Samalla kerätään palautetta kurssin toteuttamisen onnistumisesta, jotta juurruttamistyötä ja tarvittaessa myös verkkokurssia voidaan edelleenkehittää.