Ajankohtaista

 • Puheeksioton verkkokurssi leviää oppilaitoksiin

  Puheeksioton perusteet -verkkokurssi soveltuu erinomaisesti myös sote-alan opintoihin. Esimerkiksi Järvenpäässä toimiva Seurakuntaopisto on ottanut kurssin osaksi Päihdetyön ammattitutkintoa. Sekä kouluttaja että opiskelijat ovat antaneet kurssista hyvää palautetta. Myös muun muassa Kokkolan seudulla arvioidaan lähiaikoina kurssin soveltuvuutta paikallisiin opintoihin. Juurrutussuunnitelmia on niin ikään päihdelääketieteen erikoisopintoihin liittyen.

 • Puheeksioton kurssille kysyntää

  Puheeksioton perusteet -verkkokurssia on markkinoitu Suomen perusterveydenhuoltoon ja se on saanut erittäin positiivisen vastaanoton.

  Kurssista on lähetetty esittelyversiot monille avainhenkilöille, ja kesän jälkeen on odotettavissa vilkas kurssitus. Kiinnostusta on ollut niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa.
  Kesän aikana esimerkiksi Espoo, Vantaa ja Helsinki tutustuvat kurssin sisältöön ja pohtivat puheeksioton kurssin toteuttamista omissa yksiköissään. Hankkeen asiantuntijat ovat käytettävissä
  suunnittelutukena.

 • otapuheeksi.fi-sivusto julkaistiin 7.3.2013

  Kotisivulta löydät kolme kovaa faktaa alkoholin puheeksioton merkityksestä sekä tietoa siitä, miten hanketta on tuotettu ja miten asitä pyritään juurruttamaan osaksi suomalaista perusterveydenhuollon toimintaa.

  Olemme saaneet valmiiksi Puheeksioton perusteet -verkkokurssin, jossa kehittäjäkumppanina on ollut Kotkan-Pyhtään perusterveydenhuolto. Heidän lääkäreiltä ja sairaanhoitajilta on saatu arvokasta tietoa kurssin kehittämiseksi.

Sivut