Päihde- ja riippuvuusstrategian uudet linjaukset vuoteen 2030 asti

Torstai, 15. huhtikuu 2021 - 16:29

Päihde- ja riippuvuusstrategian uudet linjaukset vuoteen 2030 asti

Huhtikuun 9. päivänä 2021 julkaistu päihde- ja riippuvuusstrategia linjaa toimintaa aina vuoteen 2030 asti, ja siinä korostuu laajan ja monialaisen yhteistyön merkitys ja sen tiivistäminen eri toimijoiden välillä. Päihde- ja riippuvuusstrategia pyrkii ennen kaikkea ehkäisemään ja vähentämään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä.

Lisäksi THL koordinoi Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman toimeenpanoa vuosina 2015–2025. THL:n kansallisessa ohjaus- ja kehittämistehtävässä painopiste siirtyy entistä voimakkaammin ehkäisevän päihdetyön sisältöjen ja laadun vahvistamiseen päihde- ja riippuvuusstrategian linjauksen mukaisesti. THL on valmistellut strategialle taustaselvitystä, jonka mukaan varhaiseen tunnistamiseen ja ongelmien neutraaliin kohtaamiseen on tarvetta.

Nyt julkaistu päihde- ja riippuvuusstrategia on laatuaan ensimmäinen Suomessa, johon on koottu laajasti yhteen päihteitä ja riippuvuuksia sisältäviä, koko väestöön kohdentuvia toimia, sekä otettu huomioon myös yksilöiden päihde- ja riippuvuusongelmien hoito ja kuntoutus.

 

Lähteet:

https://thl.fi/fi/-/ensimmainen-laaja-paihde-ja-riippuvuusstrategia-linjaa-suuntaviivat-tulevalle-tyolle

https://stm.fi/-/paihteista-ja-riippuvuuksista-aiheutuvien-haittojen-vahentaminen-sai-uudet-suuntaviivat